Skip to Main Nav Skip to Main Content Skip to Footer Content

Lea Faka-Tonga / Tongan

‘Oku ‘iai ho’o totonu fakalao ke ‘oatu ha fakatonulea faka-Tonga (ta’e totongi) ke tokoni atu ki ho’o hopo kotoa pe.
You have the right to an interpreter at no cost to you.


COVID-19

Ko e Ngāue ‘a e Fakamaau’anga ‘o e Vahe Fonua ‘o Hawai’i ki he Mahaki Fakamamani Lahi ko e COVID-19

Hawaii State Judiciary Response to COVID-19


Language ID Card

Paaki e kaati ko ‘eni pea fakaha ia ki he kau ngaue ‘i he fakamaau’anga, ‘i ho’o ha’u ki ho’o hopo.
Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.


ʻE ANGA FĒFĒ HANO FAKAʻAONGAʻI HA TAHA FAKATONULEA FAKAMAAUʻANGA
How to Use a Court Interpreter


For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services