Skip to Content

Gagana Samoa / SamoanE i ai lou aiâ tatau i se fa’amatala ‘upu e aunoa ma se tau ia te ‘oe.
You have the right to an interpreter at no cost to you.

Language ID Card
Ia lolomi lenei pepa ma fa’aali atu i le ‘au faigaluega o le fa’amasinoga pe‘â e taunu’u atu i le fale fa’amasino.
Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.

For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services