Skip to Content

Effective Dec. 1, all hearings originally scheduled for South Kohala District Court will be held at the Keahuolu Courthouse (Kona) or Hale Kaulike Courthouse (Hilo). For assistance, call 808-322-8700 (Keahuolu) or 808-961-7470 (Hale Kaulike) or email: skohalafc.3cc@courts.hawaii.gov.

Gagana Samoa / Samoan

E i ai lou aiâ tatau i se fa’amatala ‘upu e aunoa ma se tau ia te ‘oe.
You have the right to an interpreter at no cost to you.


Ofisa o Fa’amasinoga a le Setete o Hawaii Tali atu i le Fa’ama’i o le KOVITI 19

Hawaii State Judiciary Response to COVID-19

—————-

KOVĪ-19
O MEA E TATAU ONA E ILOA

COVID-19
What You Need to Know

————

COVID-19 Nofo i le Fale/Pepa Tulaga Tausisia o le Galue mai le Aiga

COVID-19 Work at Home/Stay at Home Fact Sheet

 


Language ID Card
Ia lolomi lenei pepa ma fa’aali atu i le ‘au faigaluega o le fa’amasinoga pe‘â e taunu’u atu i le fale fa’amasino.
Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.

For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services