Skip to Content

TagalogMay karapatan ka na magkaroon ng isang tagapagsalin na walang bayad sa lahat ng mga kaso.

You have the right to an interpreter at no cost to you.

Language ID Card

Iprenta itong kard at ipakita sa empleado ng Hukuman kung pupunta ka sa korte.

Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.

For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services