Tagalog

May karapatan ka na magkaroon ng isang tagapagsalin na walang bayad sa lahat ng mga kaso.

You have the right to an interpreter at no cost to you.

Language ID Card

Iprenta itong kard at ipakita sa empleado ng Hukuman kung pupunta ka sa korte.

Print this card and show it to Judiciary staff when you come to court.

For more information about language services, contact:

Office on Equality and Access to the Courts
426 Queen St. #B-17
Honolulu, HI 96813

Phone: (808) 539-4860
Email: oeac@courts.hawaii.gov
www.courts.state.hi.us/services/language_assistance_services.html

Language Access Services Home

廣東話 / 广东话 | Cantonese

Kapasen Chuuk | Chuukese

Ilokano | Ilokano

日本語 | Japanese

한국어 | Korean

Kosrae | Kosraean

國語 / 普通话 | Mandarin

Kajin Majôl | Marshallese

Pohnpei | Pohnpeian

Gagana Samoa | Samoan

Español | Spanish

Tagalog | Tagalog

Lea faka-Tonga | Tongan

Tiếng Việt | Vietnamese

Increase text sizeDecrease text sizePrint this page

© 2008 Hawaii State Judiciary. All rights reserved.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Accessibility Information

HIC logo